Kontaktinformasjon

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter.

Resepsjon 

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

Demensvennlig samfunn

Skiptvet kommune ønsker å jobbe for at vi skal ha et demensvennlig samfunn.

Dette er en jobb vi må gjøre sammen.

Alle kan bidra med å gjøre samfunnet litt bedre for alle.

Det handler om å se - se meg, for den jeg er nå og den jeg har vært.

Det handler om de små øyeblikkene - ta vare på dem og vær i nuet.

Det handler om hjertevarme - være gode med hverandre, tålmodige og rause.

Så handler det om kunnskap – ikke minst kunnskap.

Vi ønsker å formidle kunnskap på flere måter.

Å lage et demensvennlig samfunn er ikke bare en signering av en avtale eller et foredrag.

Det er noe vi sammen må ha fokus på. Med sammen menes politikere, ansatte i kommunen, ansatte i de forskjellige servicenæringene i kommunen, lag og foreninger og befolkningen for øvrig, unge og gamle.