Melding skal gis uten ugrunnet opphold, det vil si med en gang du oppdager skadene og i god tid før du utbedrer enga.

Les mer hos Statens landbruksforvaltning (SLF).

Søknadsskjema, link til elektronisk søknad og mer informasjon hos regelverket finner du også på hjemmesiden til SLF.