Vi får flere forespørsler fra innbyggere i Skiptvet om hva man kan bidra med, alt fra klær, møbler og aktiviteter. Vi setter pris på alle henvendelser og det er gledelig at så mange ønsker å bidra.  
Det arbeides med å få på plass et godt system for å sikre at flyktningene får en god mottakelse og det de trenger ved bosetting. I den forbindelsen ønsker vi hjelp fra nærmiljøet!   

Så hva kan du bidra med? I løpet av den nærmeste tiden vil det bli lagt ut informasjonen på nettsidene, der du kan registrere hva du ønsker å bidra med. Dette kan f.eks. være; språkkompetanse, inventar, klær, opprette møteplasser, transport o.l. Håper å komme i kontakt med flere av dere når tiden er inne for det. Har du spørsmål i mellomtiden kan du kontakte solveig.anslokken@skiptvet.kommune.no. 

Ellers så er åpne armer og et godt smil noe vil alle kan bidra med til både nye og gamle skjetvinger!