2021-03-02 Invitasjon Workshop Bilde

Kommende aktiviteter i 2021

Workshop 2: Grønn slamhåndtering 2. mars kl. 09.00 - 11.00

Skiptvet kommune inviterer i samarbeid med Smart Innovation Norway AS (SIN) til andre workshopen i en serie av 3, hvor vi sammen ser på muligheten for å etablere et biogassanlegg i kommunen.

I denne workshopen vil vi informere om utviklingen i prosjektet og presentere ulike konsepter/alternativer for slamhåndtering. Workshopen ønsker å involvere berørte, diskutere muligheter og tilrettelegge for innspill fra sentrale interesser.

AGENDA:

1) Velkommen

2) Kort oppsummering av notatene v/Maria Rego Estevez (Aquateam COWI)

i. Lovverk

ii. Miljø og samfunn

iii. Teknisk

3) Presentasjon av foreløpige LCA-resultater for dagens løsning for behandling av slam v/Erik Svanes (NORSUS)

4) Kort presentasjon av konsepter v/Kari-Anne Lyng (COWI)

5) Diskusjon/arbeidsgrupper – innspill til foreslåtte konsepter

6) Oppsummering og veien videre

 

Workshopen arrangeres i Zoom. Dere får tilsendt link til møtet etter registreringen her. Frist for registrering er den 28.februar.

 

 

 

 

 

 

Gjennomførte aktiviteter i 2020

2.desember: Møte for næringslivet - les mer her!

24. mars: Kick-off for Smart Skiptvet fra kl 18.00 - 21.00 på Vonheim    AVLYST

25. februar : Dialogmøte med næringslivet