Som et avfallsreduserende tiltak har styret i Indre Østfold Renovasjon en tilskuddsordning til kjøp av tøybleier for innbyggerne i Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad, Skiptvet og Marker. Det gis et engangstilskudd på kr.500,- pr. bleiebarn til familier som bidrar til avfallsreduksjon ved kjøp av tøybleier.

Slik søker du, klikk her!