Informasjon fra FHI (Folkehelseinstituttet) 

 

Barn og ungdom født 2006, 2007, 2008 og 2009  

  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.  

  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det. 

 

Barn født 2010 til 2016  

Foresatte til barn med kroniske sykdommer bør la sitt barn vaksinere.  

  

For øvrige barn kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:  

  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.  

  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.  

 

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.     

Ordet kan betyr at det for de fleste er en åpning for, men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.  

 

Vi minner om at barn og unge under 16 år, må ha med seg signert samtykkeerklæring fra begge foreldre til vaksineringen. Samtykke skjema kan lastes ned her -   Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI  

 

Spørsmål om vaksinering av barn kan rettes til helsestasjonen på tlf 488 63 772. For å bestille time til vaksinering, ta kontakt med servicekontoret på tlf 69 80 60 00.