Kommunen har engasjert Rambøll Norge AS.

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med grunnundersøkelsene eller har spørsmål til arbeidene for øvrig, er det bare å ta kontakt med undertegnede på e-post: ciling.zhou@ramboll.no eller telefon:90290689.