Skiptvet kommune har valgt å ikke redusere åpningstiden, men heller appellere til dere foreldre om å melde inn behov.

Dette behovet blir da grunnlaget for bemanning i barnehagen den kommende uka.

Vi har hatt møte med FAU-lederne og drøftet opplegget vårt med dem. De stiller seg bak organiseringen vår, som forsøker å balansere smittevernhensyn best mulig med barnas og familiens behov.

Barnehagene har tatt kontakt med foreldrene via SMS eller oppringing for å kartlegge behovet.

I ukene framover vil vi ha dere med på følgende rutine :

    1. Meld inn behov for barnehageplass påfølgende uke innen torsdag kl. 0800. Bruk SMS eller mail til pedagogisk leder.
    2. Beskriv leveringstid og hentetid mandag til fredag. Dette er bindende for den aktuelle uken.
    3. Hvis det oppstår en situasjon som absolutt krever at dere må endre levering- eller hentetidspunkt er det viktig at dere gir beskjed så fort som mulig slik at det kan sikres nok personale.

Bakgrunnen for denne rutinen er at vi prøver å klare oss med det personalet vi har , som kjenner barna, og å unngå at vi har ansatte på jobb som ikke har noen barn å ta seg av. Inndeling i kohorter på tre eller seks hele barnehagedagen gjør at vi trenger mye mer personale enn vi vanligvis har.

Gjennom å kartlegge det faktiske behovet, og bemanne utfra dette, kan vi klare å gi et kvalitativt godt og trygt barnehagetilbud hele dagen.

Tusen takk for velvilje og at dere bidrar til gode barnehagedager for barna!

Med vennlig hilsen

Skiptvet kommune

Johan Søfteland