Viktige presiseringer i forhold til foreldrebetaling og andre bestemmelser i forbindelse med søknad om barnehageplass:
 

1. Søkere som har stått  på venteliste blir automatisk flyttet over i hovedopptaket i 2018. Dersom det er endringer i behovet må en gå inn på Oppvekstportalen og endre dette selv.
 

2. Redusert foreldrebetaling blir behandlet på følgende måte :

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres via kommunens hjemmeside. Inntekten må dokumenteres med Skattemelding for 2017. Reduksjonen har tilbakevirkende kraft til starten av barnehageåret 18/19 dersom man søker innen fristen.
Frist for å søke om redusert betaling for 2018  er 1 oktober 2018.

Grenseverdi for generell  reduksjon i foreldrebetalingen : under kr. 533.500,- i samlet inntekt for husstanden.

Grenseverdi for 20 timer gratis kjernetid  3-4-5- åringer : under kr. 450.000,- i samlet inntekt for husstanden.
 

3. Presiseringer fra vedtektene

a) Oppstart av barnehageåret høsten 2018 er 15. august. Barnehageåret starter med 3 planleggingsdager (15-17.august), slik at reell oppstartsdato er 20.august.

b) Skolestartere har tilbud i SFO fra 01.august.

c) Det skal tas ut tre uker ferie for barna på sommeren.Planleggingsdager kan ikke inngå som del av dennel ferien.

d) Kriterier for supplerende opptak :

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne (etter Barnehageloven §19g). Det må foreligge en sakkyndig vurdering.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og

  4-4 annet og tredje ledd. 4-4 annet og tredje ledd.

  1. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Forholdene må dokumenteres
  2. Femåringer.
  3. Søsken av barn som allerede har plass.

 

Minner om at vedtektene hjemler tilpassing av antall barn pr. avdeling og sammensetning dersom det er formålstjenlig; for eksempel at det kan komme flere barn under tre år enn fordelingen over tilsier. Da er det arealnormene som er utslagsgivende.

 

 

 

Plasser:

 

Lindormen barnehage : 43 barn

Avdelinger: Mølla, Lensa, Meieriet:

 

Finlandsskogen barnehage :80 barn

Avdelinger: Blåklokka,Smørblomsten, Firkløveren,Rødkløveren, Hvitveisen.

 

Solhaug barnehage: 47 barn

Avdelinger: Nysgjerrigper, Petter Smart, Lurifaks  

 

Hestehoven gårdsbarnehage: 40 barn Avdelinger : Stalloftet, Bryggerhuset

(Hestehoven er privat og har egne vedtekter men felles opptak med de kommunale.)

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Johan Søfteland

Oppvekssjef

Skiptvet kommune