Tilfluktsrom

Det er ingen offentlige tilfluktsrom i Skiptvet. Det er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) og Sivilforsvaret som har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom. I Norge er det ca 20 000 tilfluktsrom, med plass til ca 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områdene hvor man regner med at behovet er størst. Justisdepartementet fastsetter hvilke kommuner det skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i.

Mer informasjon:

Informasjon om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret

Forskrift om tilfluktsrom

Jodtabletter

Kommunene har som en del av sin beredskap lagret jodtabletter siden 2017. Hvis aktuelt med bruk vil disse bli gitt til innbyggere i de mest sårbare målgruppene (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det er varslet at det vil komme oppdatert informasjon rundt denne beredskapen fra Statsforvalteren i de kommende dagene.