Dialogkonferansen vil finne sted:

Festsalen i Kulturtorget, Storgaten 15, 1850 Mysen fredag den 14. oktober 2016 kl. 08.30 – kl. 12.00.

 

Program for dialogkonferansen:

Tid Tema
08.30 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.15 Innledning og velkommen v/rådmann
09.15 - 09.30 Beskrivelse og samspill i offentlig sektor v/Gørill Horrigmoe, prosjektleder
Nasjonalt program for leverandørutvikling
09.30 - 10.15 Beskrivelse av dagens situasjon og behov for elektrotjenester
v/Eiendomssjef Knut Bergersen
10.15 - 10.45 Pause
10.45 - 11.15 Spørsmål og diskusjon
11.15 - 11.30 Veien videre - Innkjøpsleder Bente E. Fossheim
11.30 - 12.00 Enkel lunsj

Påmelding og kontaktinformasjon til dialogkonferansen:

Påmelding sendes på epost til: innkjop@eidsberg.kommune.no innen onsdag 05. oktober 2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Innkjøpskontoret ved Bente E. Fossheim eller Anne-Marie Syverstad på telefon 69 70 20 00 eller epost: innkjop@eidsberg.kommune.no

Invitasjon til dialogkonferansen:

Last ned eller skriv ut invitasjon ved å trykke på denne linken; Invitasjon til dialogkonferanse.