Du finner hele invitasjonen i PDF-format her

Agenda:

 • Velkommen
 • Informasjon fra kommunen
  • Rådmannen og Ordfører har ordet
  • Aktuelle saker fra kommunalavdeling Plan, Landbruk og Teknikk
   • Prosjekt Grønn slambehandling
   • Prosjekt Smarte vannmålere
   • Landbruksnytt
 • Bedriftspresentasjon:
  • Malermester Odd Jansen & Sønn AS
 • Informasjon fra IØNU
  • Næringsutvikling casestudies
  • Innspill fra deltagere til tema
 • Dialog
  • Erfaringsutveksling og innspill vedr.
   • Tilgang til passende tomter
   • Pendlerkontor
  • Andre saker

 

Varmt velkommen!