Det åpnes for spørsmål for avklaringer knyttet til driften og planprosessen videre.

Informasjonsmøtet er et åpent møte, og alle er velkommen.

For nærmere informasjon tas kontakst med:

Feste NordØst AS
tel. 62 48 03 55
e-post  nordost@feste.no

Hilsen, Helge Bakke
prosjekleder for forslagsstiller

Planinformasjon finnes i plandialog, HER...