Først av alt: Tusen takk for jobben du gjør for barn og/eller unge i Skiptvet kommune!

På denne samlingen ønsker vi å sette fokus på viktigheten av jobben dere gjør for bygdas barn og unge. Dere har en sentral plass i barna og ungdommens liv og det ønsker vi å ta på alvor.

Kommunen har siden i fjor høst deltatt i satsingen “Helhetlig oppvekstmiljø” og frivillighetens rolle i denne satsingen vil være et av hovedtemaene.

Det vil også bli orientert om:

Tilskuddsportalen, Oppvekstkonferanse, Frivilligregister, Bygdedag og kommunikasjon mellom frivilligheten og kommunen.

Enkel servering. 

Vi håper virkelig du tar deg tid til å komme!

 

Påmelding til: tone.frorud@skiptvet.kommune.no

Eller Servicekontoret: tlf 69806000

Fint om du kan gi beskjed om du kommer
innen 3.mars

Vi ser fram til å møte dere!

 

Hilsen: Arbeidsgruppa HOM, frivillige.