Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Deres visjon er å få folk til å velge norsk mat. Stiftelsen Norsk Mat arbeider med tre fagområder. Vi jobber med kvalitetssikring av norsk matproduksjon gjennom landbrukets internkontrollsystem - KSL. Videre er utvikling og profesjonalisering av lokalmatprodusenter en viktig oppgave. Og sist, men ikke minst - markedsføring av våre merkeordninger med blant annet Nyt Norge og Spesialitet, og kommunikasjon til forbruker. Stiftelsen Norsk Mat ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007.

Du finner hele invitasjonen her(PDF)