Juryens begrunnelse:

Uten hennes innsats er det svært usikkert om bygda hadde hatt fått skrevet og utgitt alle de flotte, innholdsrike bygdebøkene vi har. Hun har lagt ned mange årsverk på å finne fram stoff, tilrettelegge stoffet svært nøyaktig og grundig, delta på diverse kommunale møter bl.a. for å få ansatt forfatter, lede gruppa, skrive gode tekster mm. Hun leder gruppa på en fin, inkluderende måte og får medlemmene til å bidra; hver på sitt område.

Hun er kunnskapsrik, har lært seg gotisk skrift og har evne til å overføre kunnskapen sin videre. Fem bind er nå fullført, det sjette er underveis. Under arbeidet med den fjerde boka, var det ikke ansatt noen forfatter. Sammen med Yngvar Nilsen tok hun også på seg den rollen. Torhild er en verdig vinner av prisen «Årets skjetving».