Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

  1. Satsene for byggesaksgebyrer samt tilkoblingsavgifter for vann og avløp utover 2 boenheter i ett prosjekt reduseres med 2/3.
  2. Pkt 1. gjøres gjeldende fra 01.01.2019 og klageren har fått medhold i sine prinsipielle synspunkter.
  3. Rådmannen utarbeider justerte krav iht. pkt. 1 og 2 ovenfor til berørte tiltakshavere/ansvarlige søkere.
  4. Rådmannen bes innarbeide konsekvensene av punkt 1 og 2 ovenfor i årets budsjett og årsregnskap samt i økonomiplanen for 2021-2024.

 

Forskrift og gebyr  - reviderte satser 16.06.20

Betalingssatser 2020 - reviderte satser 16.06.20