Vi åpner Kirkelund skole for alle elever fra og med tirsdag 12. mai.
Skolen trenger en dag til å planlegge overgangen til skoledrift.

Vi gleder oss til å starte opp med mer ordinær skoledrift på tirsdag, med de restriksjonene som gjelder, og som skolens ansatte og ledelse følger opp. Det blir viktig at elevene på Kirkelund følger opp smittevernreglene like godt som de har gjort på Vestgård. Vi oppfordrer alle foresatte om å ta en samtale med barna om dette og viktigheten av avstand, hoste/nysereglene og aller viktigst: håndhygiene. Ta hensyn til de som er rundt deg og vask hendene godt! Dette får vi til!

Skoleskyss
Vi har en stor utfordring ved oppstart, og det er skoleskyss. Vi har vært i kontakt med Viken fylkeskommune og busselskapet for å få flere busser til å kjøre skoleskyss i Skiptvet. De sier de ikke har flere busser eller sjåfører å bruke- alt materiell er i bruk. På grunn av smittevernreglene kan vi bare ha halvfulle busser. Det betyr at vi enten må ha flere busser, eller at flere reiser med privatbil eller sykler/går.

Vi oppfordrer elevene om å sykle eller gå til skolen hvis det er mulig i forhold til trafikksikkerhet og avstand til skolen.
Vi oppfordrer foreldrene om å kjøre barna til skolen hvis de har mulighet til det.
Vi vil ta en vurdering på dette når vi ser hvordan dette går i starten på neste uke.
På begge skolene er det mulig å komme tidligere enn til skolestart kl 0840, men da må en holde seg i kohortens(gruppens) uteområde til elevene slippes inn.

 

Skiptvet 08. mai 2020
 

Med vennlig hilsen

Johan Søfteland
Oppvekstsjef
Skiptvet kommune