Klikk her for søknadsskjema

 

Tidligere støtte ekskluderer ingen fra denne utdelingen. Denne runden er åpen for alle med et dokumentert behov.

For grundigere informasjon om ordningen så vises til følgende:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-500-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-hardt-rammede-naringer/id2893240/