Dette er et samarbeid mellom næringsforeningene og Indre Østfold kommune, disse sendingen er en erstatter for ellers næringsfrokoster og møter. Tema: Oversikter fra NHO, kompensasjonsordningen, Brænds med erfaringer fra søkeprosessen for kompensasjonsstøtte og NAV med informasjon om permittering, dagpenger, spesielt interessant for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Se sendingen her:

 

Eller på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ysUY1dWuKhA&feature=youtu.be