A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Individ og rett/Konfliktrådet

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å megle tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet og det skal finnes en megler i hver kommune.

Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted.

  • Meglerne er nøytrale
  • Meglerne har taushetsplikt
  • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
  • I meglingen får begge parter anledning til å redegjøre for saken
  • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
  • I meglingen kan partene ha med en bisitter som ikke er advokat

Konfliktrådet i Østfold har flyttet inn i nye lokaler i Mosseveien 60, 1640 Råde. Kontorene ligger i 3. etg. i samme bygg som nye Vansjø lensmannskontor. Du finner oss ved avkjøringen til E6 i Råde, mellom Volvo og OBS.

Kontaktinformasjon:

Du når oss på: Adresse og telefon:
Besøksadresse Mosseveien 60, 3. etg, 1640 Råde
Postadresse: Mosseveien 60, 1640 Råde
Telefon: +47 22 03 26 15
E-post: ostfold@konfliktraadet.no


Besøk Konfliktrådets sider her

Rådets medlemmer:

Tittel: Navn og telefon:
Konfliktrådsleder Ethel Fjellbakk tlf. 22 03 26 14
Førstekonsulent Mona Røseth tlf. 22 03 26 16
Førstekonsulent Trine Christiansen tlf. 22 03 26 12
Rådgiver Merete Torgersen tlf. 22 03 26 13