Ingen land krever koronasertifikat for innreise, og det er svært få andre land i verden som krever fremvisning av koronasertifikat for å komme inn i landet. De landene som krever dokumentasjon mot Covid- 19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke kun den siste som vises i koronasertifikatet. 

Folkehelseinsituttet har ingen komplett liste over innreisekrav i alle land, og de reisende må selv finne ut av hvilke regler som gjelder dit de skal reise. Mer informasjon om innreisekrav til ulike land kan også finnes på UDs nettsider om reiseinformasjon. For de som trenger dokumentasjon på vaksinasjon, finnes dette på Helsenorge under vaksiner eller helseregistre (SYSVAK). Dersom man ikke har tilgang til Helsenorge, kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre. 

WHO lanserer vaksinesertifikat

Verdens helseorganisasjon har annonsert at de etablerer et vaksinesertifikat basert på løsningene utviklet i EU. I Norge vil vi følge med på utviklingen, men det er ikke planlagt å innføre vaksinesertifikat i Norge nå. 

Vaksineinformasjon finnes på Helsenorge.no