Har du spørsmål om kreft eller hva tilbudet består av, ta kontakt med Katrine Karlsen på epost: kreftkoordinator@skiptvet.kommune.no eller tlf. 457 14 256

Kreftkoordinatoren i Skiptvet kommune utgjør en 20% stilling og er tilgjengelig på onsdager fra kl. 08:00- 15:00. 

Hva innebærer kreftkoordinator?

  • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og deres pårørende
  • Kontaktpunkt for pakkeforløp hjem for kreftpasienter
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Tett samarbeid med fastlege, sykehuset, psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmesykepleien etc.
  • Behjelpelig med å ta kontakt med aktuelle instanser der det er behov/ønskelig
  • Tilbud om støttesamtaler

Kreftkoordinator har taushetsplikt.