De ulike kulturstøtteordningene og frister:

15. mars:

  • OPPSTARTSTILSKUDD

  • TILSKUDD TIL HUSLEIE OG ANLEGG

  • KULTURSTIPEND

  • TILSKUDD TIL FORSAMLINGSLOKALER

  • TILSKUDD TIL KOR OG KORPS

 

For mer informasjon, se retningslinjer:

Retningslinjer for kulturstøtte i Skiptvet kommune 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Skiptvet kommune

 

Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 69 80 60 00 - e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no