Vedtak med vedlegg finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune,

Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 06.01.2017.

Andre opplysninger:

Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)