Intensjonen med planendring:
Formålet med planendringen er å utvide sørlig del nordover med 5 eneboliger. I første omgang er det planlagt 13 eneboliger i sørlige del av planlagt område. Nordlige delen ble utarbeidet senere fordi terrenganalyser inkludert grunnundersøkelse i brattlendt terreng ble utført senere.
Planoppstart ble gjort for hele planområdet, sør og nord, tidligere.

Vedtak og planforslaget med planID 20160004 finnes her:
Møtebok

Link til plandokumenter (i planregisteret)

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger finnes her:
Link til Planregisteret.

Link til Kommunekart.