Vedtak og planforslag til hver plan finnes her (nye stier):
Link til planforslag for Skogskloster.
Link til planforslag for Mørk Bergsjø.
Link til planforslag for Holstadåsen Øst.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)

Kart:
Lenker til ulike kartportaler