Plankart og bestemmelser datert 16.06.2017 er ferdigstilt med opplysninger fra 2. gangs behandling.

Vedtak og detaljplan finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)
Link til sakspapir.

Spørsmål om nærmere opplysninger kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet
Kartportal på hjemmeside