Plankart og bestemmelser datert 16.06.2017 er ferdigstilt med opplysninger fra 2. gangs behandling.

Vedtak og detaljplan finnes her:

Link til planregisteret.

Link til sakspapir.

Spørsmål om nærmere opplysninger kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger:

Oversikt av planregisteret for Skiptvet

Kartportal på hjemmeside