Ny plan utløser konsekvensutredning etter vedlegg II, i forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med reguleringen er bl.a.:

  • Etablering av miljøpark for gjenbruk av deponerte steinmasser
  • Åpne for gjenvinning/gjenbruk av tilkjørte rene gravemasser, asfalt, betong og biologisk nebrytbare masser
  • Sikre grøntsone mot nord og Glomma
  • Sikre adkomst ned til Glomma

Tiltakshaver er: Skolt Miljøpark AS.

For fullstendig oppstartsvarsel se:
planinformasjon i planregisteret

eller www.feste.no – varsel om planarbeid.

Innspill med relevans til planarbeidet sendes innen 05.02.2019 til:
Feste NordØst as
Postboks 33
2541 Tolga

eller hb@feste.no