A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og folkehelse/Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå på f.eks. kino, idrettsarrangementer, teater, konsert, i svømmehall eller å reise kollektivt. Den funksjonshemmede kan ta med seg ledsager kostnadsfritt, men betaler selv sin egen billett.

Hvor gjelder kortet?
Ledsagerbevis skal gjelde hele landet der arrangører, transportselskaper eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet du ønsker å besøke.

Hvem kan søke?
Personer med varig funksjonshemming som er avhengig av ledsager for å delta på kultur- og opplevelsesarrangementer.

Hvordan fungerer ordningen?
I praksis fungerer ordningen slik at ledsagerbeviset utstedes av kommunen, som bekrefter at innehaver av kortet er avhengig av ledsager. Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett. Beviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere/publikum. Billetter ol. skal bestilles på ordinær måte. Den funksjonshemmede kan ha med seg forskjellige personer som ledsager. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

Hvor skal det søkes?
Søknadsskjema sendes:
Skiptvet kommune, Servicekontoret, Postboks 115, 1816 Skiptvet - vedlagt lite passbilde av søker.