A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsehjelp/Legevakt og Helsehusets døgnenhet

Legevakt og Helsehusets døgnenhet

Skiptvet kommune har, sammen med andre kommuner i Indre Østfold, felles, interkommunal legevakt. Denne ivaretar tilbud om kontakt med lege når fastleger ikke er tilgjengelige. Telefonnummer for alle henvendelser: 116 117. Nedenfor omtales også Helsehusets Døgnenhet

Legevakten er åpen på hverdager mellom 1600 og 0800. I helg/høytidsdager er legevakt døgnåpen. Legevakten skal benyttes til øyeblikkelig hjelp. Andre henvendelser og utredninger skal ivaretas av fastlege i deres åpningstid.

Adresse: tidligere Askim sykehus (Eventyrveien 2, 1807 Askim).

Telefonnummer: 116 117 

Alternativt telefonnummer for legevakten er 69 88 79 00

Ved svært alvorlig, akutt sykdom RING 113!

 

                       

I tillegg til den interkommunale legevakten består Helsehuset av Enhet for Døgntilbud og Enhet for Samfunnsmedisin, som også er lokalisert på tidligere Askim sykehus men i andre etasje (via inngang A og opp trappen)

Innleggelse i Enhet for Døgntilbud (døgnhenheten) er vanligvis basert på:

 • akutt forverring av en kjent tilstand på grunn av forhold som f.eks. infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart.
 • behov for observasjon og behandling hvor innleggelse i institusjon er nødvendig, som f.eks.;
  • fall uten brudd som trenger behandling
  • feber
  • eliminasjonsproblemer som vannlatningsbesvær, diare eller obstipasjon
  • medikamentjustering hos pasienter med kjent, kronisk smerteproblematikk
  • KOLS-pasienter med behov for oksygenbehandling eller annet behandlingsbehov.

Det vil før innleggelsen være kontakt mellom legen som legger deg inn og legen ved døgnenheten.

Du bør ha en avklart diagnose og et avklart funksjonsnivå som døgnenheten er i stand til å behandle og ivareta, og risikoen for akutt alvorlig forverring av tilstanden under oppholdet bør være liten.

Enheten består av 7 senger fordelt på observasjonsrom med 3-4 senger, og 1 enerom. Det er 2 sykepleiere på dag- og kveldsvakt, og 1 sykepleier på nattevakt. Enheten har lege tilgjengelig hele døgnet. Visittid er på hverdager kl. 1800 - 1900 og i helger og høytider Kl. 1400 – 1500.

Tlf.nummer til Døgnenheten: 48 99 40 00 og til enhetsleder Kristian Devold: 98 68 05 96.