Skoler, SFO og barnehager

Det er ikke forskriftsfestet gult nivå for skole, SFO og barnehager. Kommunene skal selv vurdere nivået og i Skiptvet går vi over til grønt nivå fra mandag 17. januar. Det skal være beredskap for raskt å kunne endre nivå.

 

Skjenking

Det er lov å skjenke alkohol fram til kl 23. Servering skal skje ved bordene.

 

Aktiviteter for barn og unge under 20 år

Utendørsaktiviteter kan gjennomføres som normalt.

Innendørs er det begrensing på 20 personer i gruppen.

 

Folkebadet

Folkebadet holder åpent fra uke 3 med antallsbegrensning. Ring tlf 69 80 60 00 for å melde deg på.

Badstua holdes fortatt stengt.

 

Sollia har registrering av besøkende, ring avdelingen på forhånd.

 

Dette er et kort utdrag av tiltakene. Se fullstendig oversikt over tiltakene her

Smittesporing

Skiptvet kommune får overført testresultat for våre innbyggere fra Indre Østfold kommune, som igjen har fått dette fra laboratoriet fra sykehuset på Kalnes. Nå som smitten øker kan det ta litt tid før resultatene kommer og overføringen skjer dagen etter at resultatet foreligger. Smittesporingsteamet ringer den som er smittet så fort vi har anledning.

Har du testet deg og venter på resultat så skal du forholde deg som om du er smittet. Den som tester positivt har plikt til å følge retningslinjer for isolasjon og informere sine nærkontakter. Isolasjonstiden er 6 dager fra symptomdebut, evt testdato når det ikke er symptomer.

Nærkontakter

Det skilles mellom to type nærkontakter; husstandsmedlemmer og tilsvarende nære og øvrige nærkontakter.

Øvrig nærkontakt er du om du har vært sammen med en smittet med under 2 meters avstand i mer enn 15 minutter.

Husstandsmedlemmer får informasjon fra smittsporingsteamet.

 

For øvrige nærkontakter gjelder følgende:

  • Ikke plikt til karantene

• Sterk anbefaling:Alle øvrige nærkontakter anbefales å teste seg på dag 3 og dag 5 etter siste eksponering. Kan være hurtigtest eller PCR

o Vær spesielt oppmerksom på symptomer 10 dager fra siste eksponering og lav terskel for test selv ved milde symptomer.

o Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

 

Skiptvet kommune følger råd og anbefalinger som regjeringen har besluttet. Vi ber innbyggere, næringsliv og lag og foreninger om å følge de samme råd og anbefalinger, og gjøre vurderinger ut ifra de råd og anbefalinger som er gitt.  

Tiltakene skal vurderes på nytt i begynnelsen av februar.