Behovene til innbyggere er mange og varierte, derfor søker vi samarbeidspartnere som vil være med på å levere effektive og gode varer og tjenester. Kommunene må være i kontinuerlig utvikling med hensikt å løse oppgaver på nye, effektive og bedre måter enn tidligere. Våre samarbeidspartnere skal være en bidragsyter til dette.

Konkurransedyktige leveranser, god dialog, gjensidig tillit, god forretningsskikk, etisk ansvarlighet og hensyn til miljøet er viktige føringer. 

Samspill med det lokale næringslivet

Som samfunnsutvikler ønsker kommunene at det lokale næringslivet skal være konkurransedyktige i offentlige anbudskonkonkurranser. Et velfungerende samspill mellom kommunene og det lokale leverandørmarkedet er derfor et viktig fokusområde, hvor leverandørdialog og leverandørutvikling er sentrale virkemidler.  

Som oppdragsgiver er vi like fullt underlagt krav om konkurranse gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser, herunder likebehandling av leverandører. For å bli leverandør til kommunen må du kunne levere det beste og mest konkurransedyktige tilbudet.  

Våre konkurranser publiseres på Doffin som er den nasjonale databasen for offentlige anbud.