www.skiptvet.kommune.no

Livslang læring

Gutt med bøker

Har du planer om videreutdanning eller etterutdanning?
 

Biblioteket hjelper deg med:

  • internett, tekstbehandling og kopiering
  • veiledning innen kurs og utdanningstilbydere
  • leseplass
  • oppslagsverk og annen aktuell litteratur
  • lån av materiale fra høgskoler og universiteter

Livslang læring er all læring gjennom hele livet, og inkluderer utdanning og læring gjennom arbeid og andre aktiviteter. Vi skaffer til veie litteratur vi selv ikke har.

I begrepet livslang læring ligger det et ”fra vugge til grav” perspektiv som erkjenner at læring skjer på alle stadier i livet, i ulike former og på ulike arenaer.

Åpningstider 2019

Ukedag   Tidspunkt
Mandag kl. 15.00 - 20.00
Tirsdag kl. 15.00 - 20.00
Onsdag kl. 11.00 - 15.00
Torsdag

kl. 15.00 - 20.00

Lørdag kl. 11.00 - 15.00

Kontakt oss på tlf. 69 80 62 80
eller e-post: skranke@skiptvet.folkebibl.no

WebSøk og MappaMi

Søk i bibliotekbasen:

websøk.gif

Forny dine egne lån:

MappaMi.jpg