JORDSKIFTEMEDDOMMERE:

Nils Vegard Berli f. 1972

Dag Walter Søby f. 1963

Filip Prusac f. 1979

Knut Inge Lund f. 1975

Kaja Svenneby f. 1976

Nathalie Bistiaux f. 1980

Karoline B. Wethal f. 1989

Iris Assink Solberg f. 1982 

 

TINGRETTEN

Magnus Hildonen Ånsløkken f. 1981

Richard Narvestad f. 1976

Thomas Graff f. 1974

Henning Brennhovd f. 1970

Geir Tore Holm f. 1966

Roger Pettersen f. 1963

Sverre Berg-Smith f. 1963

Kristian Brødholt f. 1962

Jens Olav Frorud f. 1960

Kjetil Langli f. 1960

Morten Sæves-Borg f. 1960

Herman Foss f. 1969

Inger Lisbeth Narvestad Grenager f. 1953

Helene Grønbeck f. 1956

Anita Enersen f. 1960

Florence Henrietta Blomkvist f. 1967

Trine Ludvigsen f. 1970

Wenche Monica Trosterud f. 1970

Monica Berli f. 1972

Lill Victoria Gjerstad Andersson f. 1974

Solveig Irene Tjerbo f. 1979

Maria Novakova f. 1980

Aina Sydengen f. 1982

Anna Lovinda Røed Skaar f. 1982

 

LAGMANNSRETTEN

Ole Kristian Skjelle f. 1957

Mats Andreassen f. 1982

Lars Larsen f. 1963

Anne Margrethe Ødegård f. 1973

Trine Iren Osmundsnes Homstvedt f. 1978

Anne-Berit Kjølberg f. 1954 

 

SKJØNNSMEDLEMMER:

Åse Marie Jørgensen f. 1968

Herman Foss f. 1969

Lars Roald Schie f. 1964

Øistein Svae f. 1949

Petter Agnalt f. 1982

Lise Skogstad Loftsgaard f. 1985