Renovatørene har en fysisk krevende jobb, og nå de har vanskelige dager. Det kommer mye våt og tung snø, og dunkene står ofte fast i snøfonner. Det trengs å måkes godt rundt og foran dunkene. Renovatørene strekker seg langt for å få gjort jobben sin, og om det ikke gjøres, må han av og til sette beholderen igjen.