I tillegg til at du kan vaksinere deg hos din fastlege tilbyr Pleie – og omsorg i samarbeid med helsestasjonen influensavaksinering til risikogrupper på Sollia Bo – og servicesenter. Det vil foregå på Anna -stua tirsdag 12/11 og torsdag 14/11 kl 13-15.

 

Målgrupper for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og

anbefales derfor influensavaksine:

 

1. Alle fra og med fylte 65 år

2. Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

3. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med

annen tilleggs risiko skal også få tilbud om vaksine

4. Barn og voksne med:

1. diabetes mellitus, type 1 og 2

2. kronisk lungesykdom (inkludert astma)

3. kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt

minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

4. kronisk leversvikt

5. kronisk nyresvikt

6. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt

lungekapasitet

7. nedsatt immunforsvar

8. svært alvorlig fedme (KMI over 40)

9. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig

helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre

(indirekte beskyttelse):

1. Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

2. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

3. Helsepersonell med pasientkontakt.

 

Dere må ha med fullt personnummer (11 siffer).

Vaksinen koster kr 200,-. Kun kontant betaling.

Det blir en enkel bevertning.