Støtteordningen lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2021.

Les mer om ordningen hos Viken fylkeskommune