Etter retningslinjer gitt av fylkeskommunen:

 

Søkere mellom 14-67 år prioriteres.

Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.

Funksjonshemningen må være varig.

Søker som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.

Beboere på sykehjem godkjennes ikke.

Søker som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes

Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.

Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune, kan det være flere søkere som fyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunen fritt til å legg ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, for eksempel funksjonshemmingens grad, aktivitet/transporthyppighet og alternative transportmuligheter.

Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varig rullestolbrukere som kun må søke første gang.

 

Søknadsskjema fås ved henvendelse på telefon 69806100.

SØKNADSFRIST 15.11.2018.