• Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. 

  • Påbud om at arbeidsplasser, der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.  

  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. 

  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering. 

  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling. 

  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200). 

 

Sollia 

Det innføres registrering ved besøk på Sollia og minner om at hvis du har symptomer kan du ikke komme på besøk. 

 

Regler for innreise.  

Det er påbud om testing når du kommer fra utlandet uavhengig vaksinasjonsstatus.  

 

I tillegg til disse tiltakene er det anbefaling om å: 

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsning. 

  • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe. 

  • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 

 

Vi minner om viktigheten av å være hjemme når du er syk og teste deg ved symptomer. 

I Skiptvet opplever vi at innbyggerne er flinke til å teste seg. Det er veldig bra og bidrar til at smitte raskt blir oppdaget. 

Det deles nå ut hurtigtester fra servicekontoret. Fra neste uke blir det flyttet til inngangen ved nav/tidligere servicekontor. Ved behov må du ringe og avtale henting, tlf 69 80 60 00.