Hasse Ekman er sivilmarkedsfører, har en Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI samt en master i organisasjonspsykologi. Han har arbeidet i Sarpsborg  kommune siden 2013.
Før han startet i Sarpsborg arbeidet han i mange år i det private næringslivet i regionen.

Vi ønsker Hasse Ekman velkommen til Skiptvet kommune! Sammen med Hasse skal vi utvikle kommunen vår videre!