Ny leder er Øystein Ramdal og han kommer fra stillingen som avdelingsleder ved NAV Halden Aremark. Ramdal har lang erfaring fra NAV, og tidligere Aetat, samt trygdekontor. Han begynner i stillingen 1. februar 2023.

Irsa Fatima Iqbal slutter 1. desember og i perioden fram til 1. februar er det Anita Rønningen, leder NAV Våler, som innehar lederansvaret.

Vi takker Fatima for jobben hun har gjort og ønsker Øystein velkommen!