Helsedirektoratet informerer:

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Hva blir nytt for innbyggerne?
På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikt over alle landets fastleger og også bytte av fastlege. Fra mandag 6. juni blir løsningen ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. 

Flere forbedringer vil komme høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som i dag. Det kommer mer informasjon om dette senere. 

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løsning 
I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni.
Dette betyr: 

  • ​Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).
  • Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene. 
  • Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende avtaler. 

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni. I den første perioden kan man oppleve at systemet er tregt eller ustabilt. 

Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege: www.helsenorge.no/fastlege