Bygdebøkene kan kjøpes på:

Priser:

  • Pr bind (Bind 1, 2, 3):                                                                                          kr 200
  • Bind 4 (ny bok kommer i desember 2019, kan forhåndsbestilles):            kr 550
  • Tilbud ved kjøp av alle fire bind:                                                                      kr 1000

Du kan lese mer om bygdebokkomiteen og arbeidet med bygdebøkene her!