Se disse på www.regjeringen.no

 

 

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) er fortsatt gjeldende tiltak, men fra 25. september er de nedjustert.

 

Karantene 

Nedjustert TISK innebærer lettelser i plikten til smittekarantene ved at karatene kun vil være en plikt for de meste smitteutsatte; personer som er i samme husstand eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte 

Øvrige nærkontakter fritas fra plikt til smittekarantene.

Personer som er definert som nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære fritas fra smittekarantene. Dette gjelder blant annet skoleklasser, barnehageavdelinger og lagkamerater på fritidsaktiviteter.

Denne gruppen oppfordres til: 

  • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. ,

Test kan hentes ved servicekontoret. Det bør tas to tester med et døgns mellomrom.

  • Begrensning av sosial omgang inntil et negativt testsvar foreligger. 
  • Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering. 
  • Lav terskel for ny testing ved symptomer. 

Ordningen test for karantene for barn og unge under 18 år oppheves fra 25. september 2021, siden karanteneplikten for disse bortfaller.

 

Smittesporing

Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunens smittesporing. 

Rutinemessig smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Kommunens ansvar for å smittespore begrenses til hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som er mest utsatt for smitte, og som har plikt til å gjennomføre smittekarantene. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av indeks med oppfordring til å la seg teste. 

Hvordan varsler du nærkontaktene dine?

Skole: Foreldre/foresatte varsler kontaktlærer. Kommunens smittesporingsteam varsler rektor.

Barnehage: Foreldre/foresatte varsler avdelingen. Kommunens smittesporingsteam varsler styrer.

Øvrige nærkontakter: Gi beskjed og vis til informasjon på hjemmesiden om oppfordring til testing og observasjon av symptomer.

Alle nærkontakter skal varsles, også fullvaksinerte.

Test for unntak av smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 

Nærkontakter, herunder hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke omfattes av unntaket fra smittekarantene, dvs fullvaksinert, fått første dose for mer enn 3 uker siden eller har gjennomgått covid-19, har plikt til karantene. Imidlertid kan denne gruppen teste seg ut av karantene under forutsetning av at de ikke utsettes for videre eksponering. Testingen kan for denne gruppen gjennomføres på to måter: 

1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager 

Tiden med plikt til daglig selvtesting vil vare tilsvarende lenge som karantenetiden. Det vil si at den kan avsluttes ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering. 

Tester fås ved henvendelse til servicekontoret.

Dersom man tester positivt på en hurtigtest, må denne bekreftes med NAT / PCR test. Test bestilles ved testsenteret i Askim. Personen er da i isolasjon og rutiner for testing av isolerte må følges. 

2. NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager 

I tilfeller der regelmessig daglig testing ikke er praktisk mulig å gjennomføre, kan PCR eller annen NAT annenhver dag være et alternativ. Dette gjøres ved teststasjonen i Askim.

Den testede trenger ikke å vente på prøvesvar for å gjennomføre daglige gjøremål.

For begge testmåtene er det viktig å være observant for symptomer og hvis de oppstår er du et “sannsynlig tilfelle” og må være i isolasjon til negativ NAT/PCR test foreligger. Ved positiv test er det isolasjon som gjelder.