05.11.21:

Smittesituasjonen ved Sollia er nå avklart og begrenset til en avdeling.

Det er etter avtale med kommuneoverlegen nå åpnet for besøk som må avtales med den enkelte avdeling i forkant. For sykehjem 2 er det fortsatt besøksrestriksjoner. Dette gjelder frem til og med 10. november. Dersom det er ønskelig så er det mulighet for å ta med beboere ut på tur.

 

3.11:

Det er bekreftet en smittet av covid-19 ved Sollia bo- og servicesenter. Etter avklaring med kommuneoverlegen kan vi dessverre  ikke ta imot besøk de nærmeste dagene, inntil situasjonen er avklart. Pårørende til alvorlig syke beboere kan ta direkte kontakt med avdelingen for nærmere avtale. Vi håper på forståelse for dette, slik at vi får begrenset eventuell smitte.