Informasjon i flytskjema om nyoppståtte luftveissymptomer

Arrangementer: Det er ikke innført restriksjoner på arrangementer, men det er fornuftig å vurdere hvor mange som er samlet samtidig. Utearrangementer er et bedre alternativ enn innearrangementer.  Ellers så gjelder oppfordringen om god håndhygiene, avstand og ingen håndhilsning.

Fra 26. november blir det nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.

Det gjeninnføres krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.

I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.

Les mer om innreiseregler her

 

Les mer om råd og regler her:

Folkehelseinstituttet og Helsenorge

 

Oppfølging av smittede og nærkontakter

Har du symptomer på korona så skal du teste deg. Gratis hurtigtester deles ut ved servicekontoret på hverdager mellom kl 9-15. Ved positiv hurtigtest så ring kommunens smittesporing tlf 458 71 008. Du skal også bestille time for PCR test ved testsenteret i Askim, eller tlf 477 80 110 på hverdager mellom kl 10-15.

Isolasjon: For smittede så er vanlig isolasjonstid 5 dager. Den som er smittet blir kontaktet av kommunens smittesporingsteam.

Nærkontakter: Det skilles mellom husstandsmedlemmer og nære og øvrige nærkontakter. Kjæreste og bestevenn defineres som husstandsmedlemmer.

Skoleklasser, avdelinger i barnehage og andre den smittede har vært sammen med defineres som øvrige nærkontakter.

Alle skal være observant på symptomer i 10 døgn etter siste eksponering og ha lav terskel for å teste seg.

Regler for testing av nærkontakter finner du her.