Temaer er:

Kommunen orienterer om rullering av kommuneplanens arealdel.
Tips til bruk av kartløsninger på www.indrekart.no om arealformål og hensynssoner (skred, flom mfl.).

Statsforvalter orienterer om strengere miljøkrav og regionalt miljøprogram (RMP).

Informasjon:

Nærmere informasjon om rulleringen og arealplaner finnes HER.

Kommunen publiserer også Landbruksnytt HER.

Informasjon fra Statsforvalteren om miljøkrav HER.

Nærmere informasjon om RMP finnes HER.