A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Individ og rett/Overformynderiet

Overformynderisekretariatet i Indre Østfold

Ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013.

 

Overformynderisekretariatet for Indre Øsfold
Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad

Fra 1. juli 2013 overføres ansvaret for vergemålsordningen fra kommunene til fylkesmannen. De kommunale overformynderiene og Overformynderisekretariatet for Indre Østfold avvikles fra samme tidspunkt.

All saksbehandling knyttet til det enkelte vergemål skjer fra 1. juli 2013 hos fylkesmannen.
Alle henvendelser i vergemålssaker rettes til Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling, postboks 325, 1502 MOSS, tlf. 69 24 70 00, epost; postmottak@fmos.no, besøksadresse: Statens hus, Vogtsgate 17, 1532 MOSS.

For ytterligere informasjon: Fylkesmannen.no og Vergemålsportalen.no